Condiții generale

 

Definiții

Ménagejobs www.Ménagejobs.ro (denumit in continuare Ménagejobs) este creat si administrat de SC Ménagejobs SRL. (care este denumirea firmei?)
Email de contact: contact@Ménagejobs.ro.
Adresa poștala:

Daca folosiți serviciile sau informațiile oferite de Ménagejobs, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de cătredumneavoastră a termenilor si condițiilor de mai jos.

Orice activitate de utilizare ulterioara a serviciilor, precedata de bifarea căsuței "Am citit si sunt de acord cu condițiile de utilizare ale site-ului", este presupusa a fi echivalenta cu consimțământuldumneavoastră expres ca acceptați si veți respecta, in integralitate, prezentul acord si orice document adițional la care acesta face referire.

Acești termeni si condiții se pot modifica din timp in timp. Va rugam sa verificați periodic aceasta rubrica pentru a fi la zi cu toate modificările termenilor si condițiilorMénagejobs.

Termenii prezentului document au fost actualizați la data de 25 mai 2017.

 

 1. Protecțiaproprietății intelectuale

Conținutul si designul Ménagejobs (precum si orice alt material avândlegătura cu Ménagejobs) trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. in orice alta modalitate (ca, spre exemplu: articole, design si orice alte materiale la care ne vom referi in continuare ca la "ConținutMénagejobs"), aparținMénagejobs si colaboratorilor săi - acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor - (drept de autor) si sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui sa utilizeze sau sa reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisa din partea Ménagejobs sau colaboratorilor săi, care dețin un drept de proprietate intelectuala asupra secțiunii respective de conținut a Ménagejobs. De asemenea, este interzisa reproducerea, in orice fel, integral sau parțial, a informațiilor cuprinse formularele de aplicare ale Candidaților sau ale Companiilor, fără acordul scris si prealabil din partea Ménagejobs.

 1. Utilizarea conținutuluiMénagejobs

Puteți copia si printa ConținutulMénagejobs doar pentru folosința dvs. si a companiei dumneavoastră, potrivit scopului pentru care v-ațiînscris in Ménagejobs. Cu excepția celor spuse mai sus, conținutulMénagejobs nu poate fi reprodus, modificat si exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile de tipul celor descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea Ménagejobs:
a. reproducerea sau stocarea Conținutului, precum si trimiterea acestui conținutcătre orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației.
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișareaConținutului, in lipsa obținerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.
c. îndepărtareaînsemnelor care semnifica dreptul de autor al Ménagejobs asupra Conținutului.

Orice utilizare a conținutuluiMénagejobs in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a conținutului in alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@Ménagejobs.ro.

 1. Confidențialitate

Informația pe care o furnizați despre dvs. cătreMénagejobs va fi folosita doar in concordanta cu termenii Politicii de Confidențialitate al Ménagejobs.

 1. Aplicare si responsabilități

Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul Ménagejobs, va obligați sa:
1) furnizați date adevărate, exacte si complete despre dumneavoastrăașa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului
2) mențineți si înnoiți, atunci cândsituația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte si complete. Înțelegeți sa faceți aceasta notificare in cel mult 30 de zile de la data la care s-au produs schimbările.

Ménagejobs va verifica corectitudinea codului fiscal înregistrat pe site-ul Ministerului de Finanțe, www.mfinante.ro.
Pentru persoane juridice, Compania are obligația de a transmite informații reale, denumire, adresa, e-mail, telefon, nume si prenume persoana de contact si cod fiscal.
Prin sondaj, consultanțiiMénagejobs pot solicita documente privind domeniul de activitate al firmei, daca persoana de contact este împuternicita sa reprezinte acea companie sau poate verifica corectitudinea numărului de telefon alocat.
Daca veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Ménagejobs are dreptul sa suspende sau sa blocheze contul dumneavoastră si sa refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.

De asemenea, Ménagejobs nu are obligația de a verifica in avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, Ménagejobs nu răspunde in niciun mod cu privire la informațiile si datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi. Daca i se solicita de către un utilizator, poate investiga si verifica afirmațiile si poate hotărî daca informațiile respective trebuie îndepărtate.

Utilizator Candidat

Ménagejobs este un site de recrutare si închiriere personal pentru servicii de curățenie care va acorda posibilitatea de aplicare pe site-ul nostru completând un formular predefinit.

Informațiile din formularul de aplicare pot fi divulgate doar in următoarelesituații:
- când o companie a cumpărat din baza de dateaplicațiilecorespunzătoare criteriilor de căutare.

Utilizatori Companii

Prin intermediul Ménagejobs, dumneavoastrăputețiînregistra o cerere pentru închirierea de personal in vederea prestării serviciilor de curățenie in cadrul companiei dumneavoastră.

Selectarea se poate face prin:

 1. Completarea formularului de aplicare pentru închiriere personal din cadrul site-ului Ménagejobs.ro. Ménagejobs va analiza cererea dumneavoastră si va cautăsoluții in baza de date de candidați, care sa se potrivească cu cerințeledumneavoastră.

 

Dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutulcompletării formularului de aplicare

 

 1. Protecție cont utilizator (Candidat sau Companie)doar când avem cont

Accesul dvs. la anumite servicii si informații din cadrul Ménagejobs este protejat de o parola. Va recomandam sa nu dezvăluiținimănui aceasta parola. Ménagejobs nu va cere niciodată parola conturilor des in mesaje sau telefoane nesolicitate. Mai mult, daca este posibil, trebuie sa va amintiți sa semnați log off / sin out din contul dvs. in contul de utilizator al Ménagejobs, la sfârșitulfiecărei sesiune de utilizare a acestora. Va sfătuim de asemenea sa închideți fereastra browser ului in care ați lucrat la sfârșitulnavigării dvs. in Ménagejobs.

Aceste sfaturi sunt destinate sa înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dvs. personale sau la corespondenta dvs. atunci cândlucrațiîntr-orețea de computere aflata intra-un loc public. (in cafenelele internet, spre exemplu).

Suntețirăspunzători de păstrareaconfidențialității asupra informațiilor si a parolei dumneavoastră. Veți fi răspunzători de utilizarea înregistrăriidumneavoastră, indiferent daca utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord sa sesizațiMénagejobs in legătura cu orice utilizare neautorizata a parolei si a înregistrăriidumneavoastră. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nici o paguba morala sau materiala provocata prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura. In consecința, in ciuda eforturilor noastre de a va proteja informația personala, Ménagejobs nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dvs. către noi, către si de la serviciile noastre online sau produsele noastre. Va avertizam așadar ca orice informație trimisa către noi se va face pe propriu dvs. risc. Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator.

 1. Suspendarea accesului

Ménagejobs poate, fără orice alta notificare sau formalitate si fără ca acest lucru sa necesite explicarea atitudinii sale, sa suspende sau sa înceteze accesul dvs. la ConținutulMénagejobs sau la o parte a acestui conținut. In acest sens, Ménagejobs poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiați, sau sa scoată si sa șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv. Ménagejobs poate de asemenea, oricânddorește si fără a da socoteala, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei parți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabila.

In cazul restricționării accesului utilizatorilor de servicii plătite, aceștiaînțeleg si sunt de acord ca singurele pretenții pe care le vor putea formula împotrivaMénagejobs se limitează la restituirea parții de tarif corespunzătoare perioadei restricționate.

 1. Modificări aduse Ménagejobs

Ménagejobsîși rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau șterge in orice moment porțiuni ale Conținutului sau. De asemenea, Ménagejobsîși rezerva dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conținut.

 1. Lipsa garanției si declinării de răspundere

Deși in fiecare moment face eforturi in vederea asigurăriicalității si corectitudinii articolelor publicate in Ménagejobs, Ménagejobs nu poate garanta, expres sau implicit, in privințaconținutului sau, a caracterului corect, complet si actual al informațiilor prezentate in formularele de aplicare alecandidaților si anunțurile de recrutare postate de companii, a Ménagejobs, a software-ului ori a produselor si serviciilor publicate sub egida sa. Ménagejobs nu își asuma răspunderea, in nici o situație, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsa de profit directa sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la aceasta enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperiiutilizării ori a lipsei regularitățiiinformațiilor si serviciilor furnizate de Ménagejobs, chiar daca Ménagejobs va atenționase anterior ca folosirea acestor informațiifără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

Ménagejobs nu garanteazăacuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de Ménagejobs. De asemenea, Ménagejobs nu garantează faptul ca sistemele informatice sau programele folosite de Ménagejobs pentru afișarea sau transmiterea informației pe Ménagejobs sau in orice alta forma nu conținviruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive.

Sunteți de acord sa exonerați de răspundereMénagejobs pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acoperiți cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

 1. Forța Majora

Ménagejobs, afiliații sau si in general, furnizorii de informațiecătreMénagejobs nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare in conținutul furnizat de publicațiile noastre, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voințaMénagejobs. Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la Ménagejobs, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Ménagejobs, erorile de operare, greva, etc.

 1. Diverse

Schimbarea termenilor prezentului acord.

Ménagejobs este îndreptățit, fără notificare si fărăîndeplinirea unor alte formalități, sa schimbe termenii prezentului acord. Va recomandam sa recitiți acest document cu periodicitate, astfel încât sa fiți la curent cu toate modificările aduse acestuia. Accesul in Ménagejobs si folosirea serviciilor noastre implica faptul ca v-ați dat acordul asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de Ménagejobs pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați in cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesațiînainte de folosirea serviciului.

Publicitatea si conținutul furnizat de alte parți.

Parți ale conținutului inclus in Ménagejobs pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care Ménagejobs are încheiate contracte de furnizare de conținut. De asemenea, in interiorul conținutuluiMénagejobs pot fi incluse secțiuni publicitare in care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Ménagejobs nu este responsabil in nici o măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Ménagejobs nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din interiorul sau.

Notificări.

Orice notificare cătreMénagejobs trebuie trimisa in scris, prin e-mail, prin intermediul poștei sau al faxului, la adresa menționata in prezentul document.

 1. Legea aplicabila si jurisdicție

Drepturile si obligațiileparților, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare in fata instanțelorromanești.

Va mulțumim.